•  ფონდი ნატახტარი

  • ამზადებს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის

  • განათლებისთვის

  • პროფესიისთვის 

  • ხელობისთვის

„ფონდი ნატახტარის“ თანხის შეგროვების მეექვსე ტალღა დაიწყო

8 ნოემბრიდან 8 დეკემბრის ჩათვლით „ნატახტარის ლიმონათის“ თითოეული გაყიდული ბოთლიდან ფონდში 1, 3 და 5 თეთრი გადაირიცხება

 „ფონდინატახტარისთანხისშეგროვებისმეექვსეტალღისდაწყებისთაობაზეპრესკონფერენციაგაიმართა, რომელსაცკომპანიისხელმძღვანელობასთანდაჟურნალისტებთანერთად,  ფონდის საქმიანობაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ესწრებოდნენ.

სტუმრების წინაშე სიტყვით გამოვიდნენ და მომავალი გეგმები განიხილეს კომპანია „ნატახტარის“ გენერალურმა დირექტორმა, ჯუნეით არათიმ,  კომპანიის კორპორაციულ საქმეთა დირექტორმა, ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილმა, ასოციაცია „ჩვენი სახლი - საქართველოს“ ფსიქოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელმა, მანანა ომარაშვილმა. მათ  მოწვეულ საზოგადოებას  „ფონდი ნატახტარის“  საქმიანობის შედეგები  და ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების მხარდაჭერის ადვოკატობის კამპანიის დეტალები გააცნეს.

„ფონდმა ნატახტარმა ფუნქციონირება 6 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში შეგროვდა დაახლოებით, 756 ათასი ლარი და დახმარება გავუწიეთ 300-ზე მეტი ბენეფიციარს. კომპანია „ნატახტარი“ გააგრძელებს აღნიშნული პროექტის დაფინანსებას მანამდე, ვიდრე ამ ტიპის დახმარების აუცილებლობა იქნება საზოგადოებაში. 8 ნოემბრიდან 8 დეკემბრის ჩათვლით „ნატახტარის ლიმონათის“ თითოეული გაყიდული ბოთლიდან ფონდში 1, 3 და 5 თეთრი გადაირიცხება, - განაცხადა ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილმა.

„საჭიროებების გათვალისწინებით, ვეხმარებით მოზარდებსა და ახალგაზრდებს, ეს იქნება თავშესაფრით უზრუნველყოფა, განათლებისა თუ კურსების დაფინანსება, გზის ხარჯების ანაზღაურება და ა.შ. ფონდისგანსაკუთრებულობადაუპირატესობაიმაშიმდგომარეობს, რომთითოეულიმოზარდიარისცალკეაღებულიქეისიდამიდგომათითოეულმათგანთანინდივიდუალურია. ჩვენსრეალობაშიესერთადერთიპროექტია, რომელიცსერვისსადამომსახურებასარწყვეტს, როდესაცმოზარდები 18 წლისხდებიან. პროექტიმათმიჰყვებამანამდე, სანამისინიმზადიქნებიანდამოუკიდებელიცხოვრებისთვის,”- აღნიშნა მანანა ომარაშვილმა.

,